Klassieke massage

De klassieke massage is een vrij gangbare massage in het Westen. Men gebruikt enkel de handen en gaat uit van de anatomie van het lichaam. Het is een combinatie van zachte strijkbewegingen, het opwarmen en losmaken van de spieren en het uitoefenen van druk op bepaalde plaatsen. Bloedcirculatie en het lymfesysteem worden geactiveerd waardoor er afvalstoffen vrij komen en worden afgevoerd. Tevens komen er hormonen vrij die goed zijn voor je gemoedstoestand, energieniveau en algehele gezondheid.